main menu2 דף בית     אודותנו     יעוץ גנטי מהו     תקנון     רשימת יועצים     צור קשר
 
מהו ייעוץ גנטי ?
יעוץ גנטי הנו תהליך בין-אישי בו נמסר מידע על בעיות הקשורות במחלות גנטיות של האדם מבחינת אופיין, צורת ההורשה שלהן, השלכותיהן והישנותן במשפחה בסיכון. התהליך נועד לסייע לנועץ בקבלת החלטה רפואית ואישית באופן בלתי מכוון, שיתאים לערכיו הוא ועל כן נקרא
non directive genetic counseling.
יועצים גנטיים הנם אנשי מקצוע המוכשרים לספק הסבר מפורט, מידע עדכני ותמיכה למשפחות עם פרטים בעלי מומים מולדים, מחלות גנטיות ולמשפחות בסיכון גבוה למחלות תורשתיות שונות. היועץ חוקר את הבעיה במשפחה, מאתר את צורת ההורשה האפשרית ואת סיכויי ההישנות לדורות הבאים. היועץ מסביר למשפחה את אפשרויות הבדיקה הרלוונטיות המעודכנות הקיימות. על היועץ להפגין ידע ובקיאות לגבי מחלות גנטיות של האדם, סוגי הורשה, ציטוגנטיקה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולארית, גנטיקה מולקולארית וגנטיקה של אוכלוסיות. כמו גם, על היועץ להתעדכן בנושאי החוק והאתיקה (בעולם בכלל ובארץ בפרט) בנושאים הקשורים בגנטיקה של האדם. בנוסף, יש ליועץ כישורים בשיטות ריאיון, דיבוב, פסיכולוגיה והבנה בדינאמיקה של התנהגות הפרט.

מטרות הייעוץ הגנטי
• מתן מידע עדכני לגבי אופי המחלה.
• הסברת צורת ההורשה של המחלה וסיכויי הישנותה.
• הסברת מכלול האפשרויות הקיימות לאבחון המחלה, הן ברמה הטרום לידתית
  והן לאחר הלידה.
• הענקת תמיכה, ליווי ומעקב בהתאם להחלטה האישית שהתקבלה.
גליל גנטיק אנליסיס בעמ
ייעוץ גנטי מהו
תחומי הייעוץ הגנטי
• בדיקות סקר גנטיות לאוכלוסייה הכללית.
• ייעוץ טרום הריוני.
• ייעוץ טרום לידתי למחלות גנטיות, מומים וממצאים לא תקינים בבדיקות סקר בהריון
• ייעוץ בנושאי פריון והפלות חוזרות.
• ייעוץ למשפחות לגבי מחלות תורשתיות.
• ייעוץ אונקוגנטי לגבי סרטן משפחתי
• בדיקה (הנעשית ע"י רופא גנטיקאי) וייעוץ לבעלי היסטוריה משפחתית של פיגור שכלי,
  תסמונת כרומוזומאלית, תסמונת מונוגנית, דיסמורפולוגיה.

תהליך הייעוץ הגנטי
• איסוף נתונים לגבי היסטוריה אישית ו/או משפחתית של הפרט/משפחה בסיכון.
• מתן הסבר על מהות הבעיה ומשמעותה, כולל: אבחנה (שנעשתה ע"י רופא),
  פרוגנוזה ואפשרויות טיפול.
• מתן מידע לגבי הסיכון למחלה אצל פרטים נוספים במשפחה ודיון בהפנייתם לבדיקות
  מתאימות תוך ציון יתרונות ומגבלות כל בדיקה.
• הפניה לגורמים טיפוליים אחרים כגון רופאים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים וכו'.
• ביצוע מעקב ותמיכה ארוכת טווח לפרט ולמשפחה בסיכון.
• סיכום הממצאים בתיק הרפואי והעברת המידע לגורמים מטפלים אחרים.
• עדכון אנשי מחקר העוסקים במחלות גנטיות לגבי משפחות רלוונטיות.

מי רשאי לתת ייעוץ גנטי?
על פי חוק (חוק מידע גנטי תשס"א, 2000), במדינת ישראל רשאים לתת יעוץ גנטי: רופא גנטיקאי, גנטיקאי קליני, יועץ גנטי, רופא מומחה.
יועץ גנטי הינו בעל תואר מוסמך או גבוה ממנו בגנטיקה של האדם או בייעוץ גנטי מאת מוסדר מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר מחוץ לישראל שהוא שווה ערך, לפי קביעת המנהל בהתייעצות עם הועדה המייצגת לגנטיקה קלינית, לתואר המקביל בישראל. בתום הלימודים נדרשת הכשרה מעשית של לפחות שנתיים ובחינת רישוי הנקבעת על ידי מנכ"ל משרד הבריאות בהתייעצות עם הוועדה המייעצת לגנטיקה קלינית. (ראה דרישות השכלה וההכשרה בתחומי הגנטיקה הקלינית - חוזר מנכ"ל, מס' 28/05 , תשס"ה 11.8.05).